تأمین جمعی سرمایه چیست؟

تأمین جمعی سرمایه (crowdfunding) یکی از شیوه‌های نوین تأمین منابع است که در چند سال اخیر توجهات بسیاری را به خود جلب کرده است. بسیاری از اقتصاددانان برجسته جهانی و داخلی این شیوه را یکی از اصلی‌ترین راهکارها برای تأمین سرمایه تولید و ایجاد اشتغال می‌دانند. تأمین جمعی سرمایه،  شیوه جدیدی برای تأمین تمام یا بخشی از منابع مورد نیاز جهت آغاز یا انجام یک فعالیت مشخص است، که از سال ۲۰۰۶ مورد استفاده رسمی قرار گرفته است. در این روش، که تأمین منابع اجتماعی نیز نامیده می‌شود، حمایت‌های (نقدی و غیر نقدی)...
بیشتر