آموزشی

  • تأمین جمعی سرمایه چیست؟ 25 مارس 2019 - تأمین جمعی سرمایه (crowdfunding) یکی از شیوه‌های نوین تأمین منابع است که در چند سال اخیر توجهات بسیاری را به خود جلب کرده است. بسیاری از اقتصاددانان برجسته جهانی و داخلی این شیوه را یکی از اصلی‌ترین راهکارها برای تأمین سرمایه تولید و ایجاد اشتغال می‌دانند.