۴ تصمیمی که کارآفرینان در آستانه سال نو باید بگیرند

اکنون زمانی از سال است که بنیانگذاران استارتاپ‌‌ها در حال تصمیم‌‌گیری برای اهداف سال آینده کسب و کار خود هستند.  آن‌‌ها به دنبال این هستند که اهداف خود را برای سال آینده کاری به دقت مشخص کرده و برنامه عملیاتی خود را تدوین کنند. در این مقاله خانم جودی گلدستین، مدیر اجرایی آزمایشگاه نوآوری هاروارد توصیه‌‌هایی برای شروع سال نو برای کارآفرینان داشته است. با هم این توصیه‌‌ها را مرور می‌‌کنیم: هر سال و در آستانه سال نو، در برابر پرسش‌‌های فراوانی از سوی کارآفرینان قرار می‌‌گیرم که می‌‌...
بیشتر