درباره ما

طی کردن مسیر تجاری سازی ایده ها و اختراعات و تبدیل آنها به محصولاتی که بازار و مشتریان از آنها استقبال کنند، و رشد استارتاپ ها از یک ایده خام به یک بنگاه اقتصادی، نیازمند تلاش و کوششی بی وقفه از سوی صاحبین و بنیانگذاران آنهاست. این مسیر، با حضور مشاورین و منتورهای کسب و کار و استفاده از نظرات خبرگان با سرعت بیشتری پیموده می شود.
در کنار این تلاش خستگی ناپذیر و مشورت افراد خبره، دانش و اطلاعاتی نیز همواره مورد نیاز کارآفرینان است تا با دسترسی به آن، تصمیم گیری را با سرعت و سهولت بیشتری انجام دهند.
ایتاپ ( ایده تا پدیده) پایگاهی است که بتواند بخشی  از این اطلاعات مورد نیاز را در اختیار کارآفرینان و افراد فعال زیست بوم نوآوری و فناوری کشورمان قرار دهد. این اطلاعات حاصل بررسی های موشکافانه و ساعتها مطالعه و تحقیق کارشناسان مختلفی است که با ایتاپ همکاری دارند.
تیم ایتاپ متشکل از فارغ التحصیلان دانشگاههای معتبر کشور در حوزه کارافرینی و تجاری سازی با دهها سال سابقه در پارکهای فناوری و مراکز رشد و شتابدهنده های مطرح کشور است.
امید است گام هر چند کوچکی در راستای تعالی این اکوسیستم بزرگ سهم ما ایتاپی ها باشد.